Curs tip Mini MBA CIPM Certified Information Privacy Manag
Profita de oportunitatea de a urma ONLINE Cursuri GDPR vizand Protectia Datelor Personale oferite de Catedra Internationala Onorifica Jean Bart prin online chiar daca te afli in

Curs tip Mini-MBA CIPM Certified Information Privacy Management - Fundamentele managementului confidentialitatii datelor in - redus la 1999 lei

Cursul tip Mini-MBA CIPM Certified Information Privacy Management - Fundamentele managementului confidentialitatii datelor trateaza principiile administrării programelor de confidențialitate sunt instruirile practice privind implementarea unui cadru de confidențialitate, gestionarea ciclului de viață operațional al programului de confidențialitate și structurarea unei echipe de confidențialitate eficientă și specializată.

Principiile administrării programelor de confidențialitate sunt instruirile practice privind implementarea unui cadru de confidențialitate, gestionarea ciclului de viață operațional al programului de confidențialitate și structurarea unei echipe de confidențialitate eficientă și specializată.


Cost promoțional de participare: 1999 lei/per participant
Formular inscriere curs Managementul confidentialitatii datelor
Certified Information Privacy Management - Fundamentele managementului confidentialitatii datelor se prezinta ca un curs inter-disciplinar si preponderent practic ce se incadreaza in recomandarea Comisiei Europene pentru ”long life learning education” - invatare continua pe tot parcursul vietii, abordând prevederile legislației de securitate informatică și de protecție a datelor cu caracter personal, Regulamentul EU 679/2018 GDPR și Regulament EU 881/2019 CyberSecurity.

Participanții care vor urma acest curs vor dobândi competențele necesare de a gestiona confidențialitatea datelor prin procese și tehnologie, din cadrul unei organizații, indiferent de jurisdicție sau domeniul de activitate. Parcurgerea acestui program de instruire în managementul confidențialității datelor atestă faptul că absolventul stăpânește cadrul legislativ ce reglementează protecția datelor cu caracter personal la nivel național și european și cel mai important, că a fost instruit cu privire la măsurile și acțiunile ce trebuie întreprinse la nivelul organizației pe care o reprezintă, astfel încât aceasta să își desfășoare activitatea conform legislației în vigoare, asigurând confidențialitatea datelor procesate.

Dobândirea unor astfel de competențe și pregătirea continuă în acest domeniu va permite cursantului să acceseze noi joburi, pe poziții superioare remunerate corespunzător, astfel, costurile pentru pregătirea să, amortizându-se practic imediat.

Ulterior cursanții pot opta pentru aprofundarea cunoștințelor în domeniul protecției confidențialității datelor urmând cursul ”Managementul confidențialității datelor personale” la instituția noastră.

Catedra Internationala Onorifica ”Jean Bart” (CIO-SUERD) a fost creata in parteneriat cu Academia Romana, in anul 2012, si cu amabilul sprijin in favoarea internationalizarii noilor abordari educationale din partea Ministerului Educatiei si Cercetarii si ca Fundatia EUROLINK-Casa Europei, care a initiat-o, este si Membra a Retelei European Network for Education and Training (Germania).

Cursul tip Mini-MBA CIPM Certified Information Privacy Management - Fundamentele managementului confidentialitatii datelor este structurat în 10 module putând fi parcurs pe durata a 2-5 zile, încheindu-se cu evaluarea asimilării materiei și emiterea certificatului de absolvire:
 • Modulul 1: Introducere în gestionarea programului pentru asigurarea confidențialității
 • Modulul 2: Guvernanța confidențialității
 • Modulul 3: Cadrul legislativ și reglementările aplicabile
 • Modulul 4: Evaluarea datelor
 • Modulul 5: Politici și proceduri
 • Modulul 6: Drepturile persoanelor vizate
 • Modulul 7: Instruire și conștientizare
 • Modulul 8: Protejarea informațiilor personale
 • Modulul 9: Planuri de incidente privind încălcarea datelor
 • Modulul 10: Măsurarea, monitorizarea și auditul performanței programului
Puteti descarca cuprinsul apasand aici
Mai mutle detalii regăsiți în josul paginii.


Profitati acum de costul promoțional de participare de 1999 lei/per participant
Formular inscriere curs Managementul confidentialitatii datelor

Curs Introducere în managementul confidențialității datelor

Cui se adreseaza Cursul tip Mini-MBA CIPM Certified Information Privacy Management - Fundamentele managementului confidentialitatii datelor

Cursul tip Mini-MBA CIPM Certified Information Privacy Management - Fundamentele managementului confidentialitatii datelor este conceput să deservească personale care sunt implicate în manipularea și procesarea datelor cu caracter personal, fiind dedicat cu precădere angajaților și persoanelor desemnate pe poziția de:
 • DPO - Responsabil cu protecția datelor,
 • Responsabil securitate informatică,
 • CIO Chief Information Officer,
 • Manageri Resurse Umane,
 • Manageri de risc,
 • Auditori de conformitate,
 • Administratori de sistem sau
 • alte persoane implicate în procesarea datelor din:
  • instituțiile publice (ministere, agenții și direcții, primării, regii autonome, universități, școli, grădinițe, spitale, etc.),
  • companiile private si organismele nonguvernamentale, precum și
  • profesioniștilor din domeniu.

Cursul tip Mini-MBA CIPM Certified Information Privacy Management - Fundamentele managementului confidentialitatii datelor este ideal pentru profesioniștii din orice rol organizațional care doresc să își însușească fundamentele managementului confidențialității datelor și să urmeze o carieră în acest domeniu în plină expansiune.

Prin urmare, recomandam, ca aceste cursuri sa fie urmate de urmatoarele categorii de persoane:
 • Membrilor echipelor de răspuns la incidente / breșe / încălcări GDPR / CyberSecurity;
 • Responsabililor cu securitatea informatica;
 • Managerilor seniori responsabili cu protecția datelor personale în cadrul organizațiilor;
 • Manageri de proiect, consultanți ce doresc să își asigure o baza pentru susținerea organizațiilor în implementarea și alinierea la prevederile GDPR și CyberSecurity;
 • Persoanele care activează și profesează ca DPO – Responsabil cu Protecția Datelor
 • Persoanelor responsabile cu managementul riscurilor;
 • Persoanelor responsabile cu managementul incidentelor de securitate;
 • Persoanelor responsabile cu managementul și securitatea sistemului informatic;
 • Persoanelor responsabile cu securitatea aplicațiilor și platformelor web;
 • Membrilor echipelor ce asigură securitatea informației, a managementului incidentelor și echipei ce asigură continuitatea activității;
 • Experților de conformitate și experților tehnici ce își doresc să se pregătească ca DPO;
 • Consilierilor în securitatea datelor personale;
 • Persoanelor însărcinate cu gestionarea resurselor umane, inclusiv gestionarea datelor personale ce țin de departamentul resurselor umane;
 • Companii de IT ce doresc să dezvolte și să furnizeze software și soluții informatice.


Avantajele participantilor

Un plus major il constituie faptul ca Cursul tip Mini-MBA CIPM Certified Information Privacy Management - Fundamentele managementului confidentialitatii datelor se desfasoara doar ONLINE, atunci cand aveti timp, oriunde v-ati afla, de pe orice/oricate dispozitive si in plus, timp de 6 luni aveti acces gratuit la actualizari, fara alte costuri si cheltuieli suplimentare din partea participantului si/sau a institutiei/companiei.

 • Catedra Internationala Onorifica ”Jean Bart” (CIO-SUERD) ofera participantilor la acest curs, un discount de 10% pentru inscrierea la oricare alte cursuri din portofoliul sau.
 • Euro Market prin Elmarcont srl, ofera participantilor la acest curs, un discount de 10% pentru prima comanda plasata de pe siteul www.KitGDPR.ro
 • Cursantii Catedrei Internationala Onorifica ”Jean Bart” (CIO-SUERD), se bucura de un discount de 10% la participarea la acest curs.


Competențe profesionale dobândite

Parcurgerea acestui program de instruire în managementul confidențialității datelor atestă faptul că absolventului stăpânește cadrul legislativ ce reglementează protecția datelor cu caracter personal la nivel național și european și cel mai important, că a fost instruit cu privire la măsurile și acțiunile ce trebuie întreprinse la nivelul organizației pe care o reprezintă, astfel încât aceasta să își desfășoare activitatea conform legislației în vigoare, asigurând confidențialitatea datelor procesate.

Cursul va asigura cursantului informațiile necesare pentru a deprinde următoarele competențe, ce se vor regăsi înscrise pe Suplimentul descriptiv atașat la Certificatul de Absolvire:
 • 1. Aprofundare cadrului legislativ aferent confidențialității și protecției datelor
 • 2. Aprofundare cunoștințelor în gestionarea confidențialității datelor la nivel organizațional
 • 3. Aprofundarea componentelor privind implementarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru implementarea prevederilor impuse de GDPR.
 • 4. Conștientizarea sporită a principiilor și conceptelor privind confidențialitatea
 • 5. Realizarea unei imagini de ansamblu privind confidențialitatea datelor în organizație
 • 6. Gestiunea și structurarea unei echipe de confidențialitate
 • 7. Dezvoltarea și implementarea unui program pentru asigurarea confidențialității
 • 8. Gestionarea relației cu acționariatul organizației, subiecții datelor, autoritățile competente
 • 9. Identificarea și gestionarea incidentelor de securitate
 • 10. Evaluarea și măsurarea performantelor programelor ce asigură confidențialitatea
 • 11. Înțelegerea ciclului de viață al programului pentru asigurarea confidențialității
 • 12. Realizarea obiectivelor ce vizează dezvoltarea profesională continuă și informării permanente.
Nu ratati oportunitatea de a evolua si a va specializa, profitand de oferta de 1999 lei/per participant
Formular inscriere curs Managementul confidentialitatii datelor

Certificare finala

La final, în urma unei evaluări finale care se realizează online, absolvenții cursului primesc Certificatul de Absolvire (nu diploma de participare) și Suplimentul descriptiv (ce dovedește competențele dobândite), eliberat în co-tutelă de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” realizată împreună cu Academia Română, Departamentul de Formare și Consiliere al Asociației CLDR România, membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (Viena), precum și cu suportul tehnic și logistic al Euro Market - Elmarcont srl.

După evaluarea finală, cursantul va primi prin curierat Certificatul de absolvire și Suplimentul Descriptiv prin care demonstrează dobândirea cunoștințelor de specialitate conform prevederilor legislative.

Durata desfășurarii cursului

Cursul se desfasoara in sistem ONLINE, iar accesul la platforma este 24/24 timp de 6 LUNI!

Estimam ca acest curs poate fi parcurs într-un interval cuprins între 2 și 5 zile.

Participantilor li se pune la dispozitie un cont de acces la suportul de curs, imediat ce va fi activat contul in platforma de e-learning.

Cursurile se pot parcurge sau descărca efectiv atunci când cursantul are disponibilitate, chiar dacă este acasă, la serviciu sau în altă parte, chiar dacă este o sărbătoare legală sau dacă este noapte. Dupa ce acesta a parcurs materia pusă la dispoziție de organizatori, cursantul va completa formularul de evaluare.

Dacă cursantul nu a răspuns corect la minim 7 întrebări, nu este o problemă, acesta putând completa formularul de evaluare de maxim 3 ori. Chiar dacă a încheiat etapa de evaluare, cursantul are în continuare acces la platformă și materialele NOI care vor fi încărcate îne platforma.

Astfel, cursantul va putea urma cursul într-un interval cuprins între 2 zile și 6 luni, în funcție de timpul alocat cursului și puterea să de absorție.

Cost promoțional de participare: 1999 lei/per participant
Formular inscriere curs Managementul confidentialitatii datelor

Înscriere & Serii noi de cursanți

În fiecare săptămână se organizează serii noi.
Pentru detalii și înscrieri trebuie sa accesați și să completați buronul următor: Formular inscriere curs Managementul confidentialitatii datelor

Cum se desfasoara efectiv

Acest curs a fost gandit pentru a veni in ajutorul dvs. rezolvand probleme costurilor de deplasare si a timpului!
Va prezentam pasii care descriu modul de desfasurare efectiva a cursurilor
 • Completati formularul de inscriere
 • Veti primi factura proforma pe adresa de email indicata
 • Confirmati achitarea taxei de inscriere
 • Veti primi datele de conectare in platfoma online de e-learning
 • Accesati contul dvs. si descarcati materialele puse la dispozitie - cand aveti dvs timp
 • Parcurgeti materia si suportul de curs
 • Completati online formularul de evaluare (nu are limita de timp pentru completare) - cand considerati ca sunteti pregatit(-a) (aveti timp 6 luni) - puteti completa formularul de 3 ori, veti primi pe e-mail formularul de evaluare pentru aprofundare Daca NU ati atins cele 7/12 puncte, veti fi informat pentru a recompleta formularul. Daca ATI atins minim cele 7/12 puncte, veti fi informat de rezultatele dvs. si de faptul ca ati trecut evaluarea
 • In cca 7-10 zile veti primi la adresa postala indicata documentele: Certificatul de absolvire, anexa de studii, factura fiscala, contractul de studii, voucherul de servicii (daca e cazul)
 • Timp de 6 luni aveti posibilitatea de a putea descarca materiale suplimentare incarcate pe platforma
Accesul pe platforma nu este limitat la numarul de echipamente, numarul de locatii, etc.

Instituțiile publice pot comanda cursul prin SCIAP

Comanda ferma se poate realiza prin platforma națională de achiziții publice SCIAP, iar plata se va efectua in contul din Trezorerie

CPV 481700000-0 - Elmarcont srl CIF 18205300
Achizitie CURS DPO prin SCIAP pentru Institutii PubliceSerii noi și Înscrieri la Cursul Incidente de securitate GDPR

IN FIECARE SAPTAMANA SE ORGANIZEAZA SERII NOI

Până în prezent, peste 750 de persoane din sectorul privat si public au absolvit deja cursurile Catedrei Internationale Onorifice Jean Bart în diverse centre universitare din țară și îșî desfășoară activitatea pe baza competențelor dobândite prin urmarea acestor cursuri.

Profita acum de oferta de participare: 1999 lei/per participant
Formular inscriere curs Managementul confidentialitatii datelor

Catedra Internationala Onorifica ”Jean Bart” (CIO-SUERD) a fost creata in parteneriat cu Academia Romana, in anul 2012, si cu amabilul sprijin in favoarea internationalizarii noilor abordari educationale din partea Ministerului Educatiei si Cercetarii si ca Fundatia EUROLINK-Casa Europei, care a initiat-o, este si Membra a Retelei European Network for Education and Training (Germania).
Banii nu mai sunt o problema! Iti oferim plata in rate fara dobanda!
Desfasurare:
doar ONLINE
Durata:
2-5 zile
Serie noua:
saptamanal
Cost total:
Preț redus la 1799 lei
Economisiti 100 lei
Pret intreg
1899 lei
Cerințe preliminare
de preferat specializare ca DPO sau introducere in GDPR
Specializare
Gestionare incidente de securitate GDPR & Cybersecurity
Certificare:
Certificat absolvire
Agenda cursului

Înscrie-te aici la acest curs online cu doar 1799 lei

Va invitam sa va formati o persoana pentru a cunoaste modul de combatere si prevenire a breselor si incidentelor de securitate GDPR & Cybersecurity organizat de Catedra Internationala Onorifica Jean Bart proiect realizat impreuna cu Academia ROmana in 2012 - Peste 750 de cursanti absolventi
Portofoliu participanti la Cursurile organizate de Catedra Internationala Jean Bart - proiect infiintat impreuna cu Academia Romana din 2012
Cursurile de formare DPO susținute precum și Kiturile GDPR dezvoltate de compania noastră au asistat organizațiile în implementarea măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea respectării prevederilor GDPR, organizații dintre care amintim:
 • AutoNet Import;
 • SNDG RomGaz SA;
 • Robert BOSCH;
 • Makita Romania;
 • CNCF CFR SA;
 • LukOil;
 • Romexpo;
 • VDT Construct Impex;
 • Velux Romania;
 • IMAS Marketing si Sondaje SA;
 • Teatrul National IL Caragiale;
 • Bigotti - Graftex Prodcom SRL;
 • Deichmann;
 • HM BAGS;
 • Comboteh SA;
 • Electroceramica SA;
 • Energomontaj SA;
 • ENET SA Focsani;
 • RO Group International;
  • GPV Romania Prodcom Serv;
  • Liga Profesionistă de Fotbal;
  • Club Sportiv U Craiova SA;
 • Cocor Turism SA;
 • Covasna Estival 2002 SA;
 • Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci;
 • Centrul de evaluare si tratament a toxicodependentelor pentru tineri Sf. Stelian;
 • Serviciul de Ambulanta Judetean Teleorman;
 • Centrul judetean de resurse si de asistenta educationala Brasov;
 • Școala Mânzălești Buzău;
 • Școala Spiru Haret Oltenița;
 • Liceul Lucian Blaga Constanța;
 • Consiliul Județului Prahova;
 • Primăria Luncavița;
 • Primăria Cristuru Secuiesc;
 • Primăria Fetești;
 • Primăria Curicova;
 • Primăria Alba Iulia, etc.
 • O serie de testimoniale pot fi vizualizate aici
  

  Aparitii in presa si mass media

  Cursuri pentru preventia atacurilor informatice - cibernetice

  Catedra Internaţională Onorifică "Jean Bart" (CIO-SUERD), proiect fondat în parteneriat cu Academia Română (2012) şi Departamentul de Formare şi Consiliere al CLDR România, derulează Programul de Naţional de Formare, împreună cu partenerul logistic Euro Market Solutions. Astfel, este coordonat ştiinţific un program special de asistenţă şi consiliere privind incidentele de securitate, destinat pe termen scurt şi mediu instituţiilor publice şi companiilor private.

  "Uităm, uneori, faptul că greşeala este umană şi că problemele apăsătoare ne influenţează atenţia şi meticulozitatea în activitatea profesională. O soluţie pro-activă pentru acest aspect este conştientizarea la nivel de angajat a responsabilităţii saleşi apartenenţei la echipa organizaţiei. Atât timp cât acesta scapă de percepţia că ar reprezenta cu o piesă înlocuibilă la orice moment, acesta poate deveni mai mult decât un angajat, un activ al organizaţiei. Astfel, se recomandă organizaţiilor să incline în responsabilizarea angajaţilor, prin încurajarea participării la cursuri de formare profesională continuă, motivarea continuă etc. Este importat, dacă nu chiar vital, ca angajaţii să fie instruiţi şi să existe chiar afişe care să le reamintească cum identifică o vulnerabilitate, ameninţare sau breşă de securitate, cui trebuie să o raporteze şi ce are de făcut în acea situaţie (...) De multe ori, detectarea unei breşe poate dura o perioadă cuprinsă între 100 şi 250 de zile", susţine oficialul CLDR România.

  Acesta a adăugat că, în funcţie de natura şi implicaţiile incidentului, precum şi a datelor afectate, organizaţiile au un set de obligaţii de notificare a incidentului la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Protecţiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), la Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) şi la Autoritatea Naţională pentru Administrarea şi Reglementarea în Comunicaţii (ANCOM), precum şi către instituţiile specializate din cadrul Poliţiei Române.


  Sursa:
  Agerpres.ro


  500 de breşe de securitate raportate în România în 2018-2019

  Aproximativ 500 de breşe de securitate au fost raportate în România, în ultimul an, de la pierderea unui telefon sau furtul unui laptop din cadrul unei companii de asigurări până la sustragerea datelor dintr-o aplicaţie a unui furnizor de energie, a declarat, pentru Agerpres, Sever Avram, preşedintele executiv al Asociaţiei 'Comunităţile Locale Riverane Dunării' - CLDR România.

  "Breşele, incidentele de securitate se produc atunci când prin anumite activităţi, în mod accidental sau ilegal, se încalcă securitatea datelor, prin distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod sau prin accesarea datelor de către persoane neautorizate. În ultimul an, în România, au fost raportate în jurul a 500 de breşe de securitate, de la cele mai banale la cele mai grave, printre care amintim: pierderea unui telefon, sustragerea unui laptop din cadrul unei companii de asigurări, postarea neautorizată a unor imagini video pe o platformă socială de angajaţii unei staţii de carburanţi, sustragerea datelor dintr-o aplicaţie a unui furnizor de energie şi expunerea unui fişier cu datele aferente tranzacţiilor unui site de consultanţă", a precizat Avram.

  Potrivit specialistului, organizaţiile ar trebui, în mod categoric, să deţină specialiştii care să monitorizeze periodic sistemul pentru vulnerabilităţi şi să pună în aplicare simulări de atac pentru asigurarea sistemului, iar angajaţii să fie instruiţi.
  Sursa: DCNews.ro


  CLDR România: Aproximativ 500 de breşe de securitate, raportate în ultimul an, de la cele mai banale la cele mai grave

  În ultimul an, în România, au fost raportate în jurul a 500 de breşe de securitate, de la cele mai banale la cele mai grave, printre care amintim: pierderea unui telefon, sustragerea unui laptop din cadrul unei companii de asigurări, postarea neautorizată a unor imagini video pe o platformă socială de angajaţii unei staţii de carburanţi, sustragerea datelor dintr-o aplicaţie a unui furnizor de energie şi expunerea unui fişier cu datele aferente tranzacţiilor unui site de consultanţă", a precizat Avram.

  Acesta a adăugat că, în funcţie de natura şi implicaţiile incidentului, precum şi a datelor afectate, organizaţiile au un set de obligaţii de notificare a incidentului la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Protecţiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), la Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) şi la Autoritatea Naţională pentru Administrarea şi Reglementarea în Comunicaţii (ANCOM), precum şi către instituţiile specializate din cadrul Poliţiei Române.
  Sursa: Economica.net


  Sesiuni online de pregătire pentru profesionişti

  Platforma educaţională a Catedrei Internaţionale Onorifice în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) găzduieşte, începând din data de 10 iulie, sesiuni online de pregătire pentru profesionişti, consultanţi, avocaţi, manageri sau decidenţi care au, astfel, oportunitatea de a promova mai rapid în carieră, inclusiv prin obţinerea titlului de doctor într-un domeniu dorit, se arată într-un comunicat al Eurolink - Casa Europei, transmis luni AGERPRES.

  Sesiuni estivale inter-disciplinare pentru cariere profesionale de succes prin Programul Pre-Doctoral al Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart”
  Obiectivul-cheie al acestor sesiuni, care se desfășoară în lunile iulie-august-septembrie, constă în ghidajul celor motivați de continuarea carierei, fie în țară, fie la nivel UE, pentru a dezvolta, în cadrul viitoarelor lor lucrări științifice, îndeosebi aplicații și metodologii inovative în contextul priorităților dezvoltării macro-regionale de proiecte și afaceri în Regiunea UE a Dunării și în Bazinul Mării Negre.

  Tematica interdisciplinară a sesiunilor estivale cuprinde: expert în managementul bioeconomiei, inovării şi bunei guvernanţe (pentru project managerii, consultanţii şi antreprenorii în economie circulară, bioeconomie şi managementul inovării), expert în dezvoltare macroregională - Regiunea UE a Dunării (pentru cei interesaţi în studiile de planificare şi dezvoltare macroregională, în special în context SUERD), expert în inovare urbană - Smart City (pentru urbanişti, arhitecţi, decidenţi), promotor şi expert în Managementul Destinaţiei Turistice (OMD) - pentru cei interesaţi de domeniul turismului şi serviciilor conexe, respectiv ofiţer protecţie date cu caracter personal (DPO) şi expert în incidente de securitate GDPR & CyberSecurity (pentru specialiştii IT&C).
  Multumim pe acesta cale celor care au scris despre programul si cursul propus de noi:  Stiri despre protectia datelor

  Proleasing Motors amendat cu 15000 euro pentru expunerea datelor a 436 clienti

  Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în data de 23.06.2020 o investigație la operatorul Proleasing Motors SRL și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 32 alin. (1) și (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Operatorul Proleasing Motors SRL a fost sancționat …


  150.000 euro – cea mai mare amenda pentru nerespectarea GDPR a fost aplicata Raiffeisen Bank

  Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în data de 01.10.2019 două investigații la operatorii Raiffeisen Bank S.A. și Vreau Credit S.R.L. constatând următoarele: Raiffeisen Bank S.A. a încălcat prevederile art. 32 alin. (4) coroborat cu art. 32 alin. (1) și alin. (2) din RGPD – GDPR, ceea ce …


  Amenda pentru ca nu a facut dovada obtinerii consimtamantului

  Autoritatea Națională de Supraveghere, ANSPDCP a finalizat o investigație la operatorul Artmark Holding SRL și a constatat că acesta a încălcat prevederile art. 13 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 506/2004, coroborat cu art. 13 alin. (5) din Legea nr. 506/2004 …


  Ce riscăm în cazul unui control de la Autoritatea de supraveghere?

  În cazul unui control de la autoritatea de supraveghere, organizația riscă o amendă maxima de 20.000.000 Euro sau 4% din cifra de afaceri globală, dar dacă sancțiunile stabilite în urma investigațiilor desfășurate prevăd aplicarea de amenzi contravenționale, acestea se vor … Continuă...


  Cele mai mari amenzi aplicate în baza prevederilor impuse de GDPR

  Vă prezentăm o listă cu cele mai mari amenzi primite de Operatorii care au încălcat prevederile GDPR și au fost sanctionați de către Autoritatea de supraveghere aferentă fiecărei țări din spațiul Uniunii Europene. Autoritatea de surpaveghere ANSPDCP, în vederea asigurării … Continu�...


  Ce șanse are organizația să fie subiectul unui control din partea Autorității de Supraveghere?

  Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului General pentru Protecția Datelor, GPDR, Autoritatea de supraveghere ANSPDCP poate decide ca organizația pe care o reprezentați să fie obiectul unei investigații / control / anchete. Aceste investigații desfășurate de catre Autoritatea de … Co...  Sursa: Stirile PRO TV