Profita de oportunitatea de a urma ONLINE Cururi de formare DPO Campulung moldovenesc Ofiter de Protectie a Datelor pusa la dispozitie de Catedra Internationala Onorifica Jean Bart prin Cursul DPO ce poate fi urmat online chiar daca te afli in Campulung moldovenesc
Cursuri DPO Campulung moldovenesc
Afla GRAUIT daca trebuie sa te aliniezi la GDPR AUDIT GDPR pentru respectarea Regulamentului UE 679/2016 Servicii de aliniere si conformitate GDPR DPO Responsabil Protectia Datelor Caracter Personal Servicii de externalizare DPO Responsabil Protectia Datelor Caracter Personal Servicii de aliniere la GDPR al siteului web sau magazinlului online Curs DPO Formare Responsabil Protectia Datelor cu caracter personal conform cu Regulamentul GDPR Curs GDPR pentru avizarea si informarea pesoanelor care intra in contact cu DATELE cu caracter personal Toolkituri GDPR DPO modele, documente, sabloane, exemple si registre pentru conformitate
Cursuri GDPR Campulung moldovenesc

Curs DPO Campulung moldovenesc certificat GDPR - se desfasoara online

Cursul DPO reprezintă un program de instruire, perfecționare, responsabilizare și analiză pentru certificarea personalului desemnat pe poziția de DPO Resposabil cu protectia datelor (Data Protection Officer) fiind realizat și transmis într-un limbaj accesibil, cu aplicații practice, situații explicate, alături de șabloane și documente, oferit prin Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect fondat de Fundația EUROLINK - Casa Europei în parteneriat cu Academia Română in anul 2012.

Cursul DPO a fost lansat la sediul Bibliotecii Academiei, în data de 16 februarie 2018, cu sprijinul direct al Academiei Române și al ANSPDCP la care au avut amabilitatea de a participa si recomanda aceste cursuri dna. Oana Luisa Dumitru, șef Birou Relații Internaționale în cadrul Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

La final, în urma unei evaluări finale care se realizează online, absolvenții cursului DPO primesc Certificatul de Absolvire (nu diploma de participare) și Anexa Curriculară (ce dovedește competențele dobândite), eliberat în co-tutelă de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect fondat în parteneriat cu Academia Română (anul 2012), Departamentul de Formare și Consiliere al Asociației CLDR România, membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (Viena), precum și cu suportul tehnic și logistic al Euro Market Solutions.

Până în prezent, peste 750 de persoane din sectorul privat si public au absolvit deja cursurile Catedrei Internationale Onorifice Jean Bart în diverse centre universitare din țară și îșî desfășoară activitatea pe baza competențelor dobândite prin urmarea acestor cursuri.
Conform prevederilor legislative Legea 190/2018 și Regulamentul European 679/2016 - GDPR - pentru FORMAREA unui DPO NU se impune nici o formă sau instituție specifică de autorizare sau certificare pentru viitorul Responsabil de protecția datelor. Regulamentul European prevede la Art 37, alin (5) faptul că "Responsabilul cu protecția datelor este desemnat pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 39"

În acest sens, Catedra Internațională Onorifică "Jean Bart",fondată în anul 2012 împreună cu Academia ROMÂNĂ, vă propune urmarea CURSULUI DPO - un curs care certifică cunoștințele de Responsabil cu protecția datelor dobândite!

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii cursului DPO

Certificarea demonstrează expertiza profesionistului în implementarea eficace și adecvată a principiilor și practicilor în domeniul pretecției datelor personale în cadrul organizației, pe care bordul administrativ se poate baza.

Obținerea certificărilor oferite de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart”, înființată împreună cu Academia Română în 2012, indică un nivel de înaltă competență profesională și conduită etică.

Aceste compentențe sunt înscrise pe Anexa de studii atașată la Certificatul de Absolvire
 • 1. Antrenarea capacității de a comunica cu conducătorul instituției/managerul companiei, precum și cu terțe părți cu privire la drepturile şi obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
 • 2. Dezvoltarea tehnicilor de monitorizare a modalităților și măsurii în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele profesionale și deontologice la care organizația a aderat.
 • 3. Aprofundarea componentelor privind formularea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației armonizate UE/naționale în vigoare.
 • 4. Inițierea în elementele de bază ale procesului de comunicare cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și cu alte autorități ale Statelor Membe care sunt implicate în soluționarea unor sesizări în țările de origine ale companiilor cu sucursale/filiale în România.
 • 5. Adaptarea și întărirea modalităților de asumare a principiilor obiectivității, neutralității și eficacității organizaționale în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
 • 6. Pregătirea în vederea completării în timp util a registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal.
 • 7. Generarea și întărirea rolului și acțiunilor necesare în cursul procesului de gestionare și coordonare a resurselor umane, financiare, tehnice subsumate activităților specifice privind aplicarea GDPR și în special a interacțiunii cu atribuțiile altor departamente implicate.
 • 8. Realizarea obiectivelor ce vizează dezvoltarea profesională continuă și informării permanente.
 • 9. Dezvoltarea tehnicilor și aptitudinilor de monitorizare a aplicării instrumentelor şi metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației.
 • 10. Crearea și dinamizarea capacității de analiză și evaluare a riscurilor pe care le incumbă prelucrarea datelor cu caracter personal.


Nu rata, Inscrie-te acum la Curs DPO ONLINE din Campulung moldovenesc
 

Pentru desemnarea unui DPO in cadrul organizatiei sau un DPO EXTERN NU ESTE OBLIGATORIU un curs cu acreditare din partea ANC

De ce să urmați un curs DPO Campulung moldovenesc - Formați-vă azi un Ofiter pentru protecția datelor în Campulung moldovenesc

Cursul DPO reprezintă un program de instruire, perfecționare, responsabilizare și analiză pentru certificarea personalului afectat în calitate de Data Protection Officer (DPO) fiind realizat și transmis într-un limbaj accesibil, cu aplicații practice, oferit prin Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect fondat de Fundația EUROLINK - Casa Europei în parteneriat cu Academia Română.

Cursul DPO Campulung moldovenesc oferit de inițiatori și lansat cu sprijinul direct al Academiei Române și al ANSPDCP - Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal se prezintă ca un curs inter-disciplinar și preponderent practic ce se încadrează în recomandarea Comisiei Europene pentru ”long life learning education” - învățare continuă pe tot parcursul vieții. În acest sens, menționăm că însăși Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD) a fost creată în parteneriat cu Academia Română, în anul 2012, şi cu amabilul sprijin în favoarea internaționalizării noilor abordări educaționale din partea Ministerului Educației și Cercetării și că Fundația EUROLINK-Casa Europei, care a inițiat-o, este și Membră a Rețelei European Network for Education and Training (Germania).

Cursul de formare ca DPO Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal ESTE ÎN CONFORMITATE cu prevederile GDPR - vezi Considerentul 97 unde se specifică faptul că persoana responsabilă cu protecția datelor personale trebuie să aibă cunoștinte de specialiate din dreptul și practicile din domeniul protecției datelor. Conform GDPR, nu este solicitat faptul că cursurile de formare ca DPO care vor fi organizate și urmate ar trebuie sa fie acreditate de către autorități locale. in vederea ocupării funcției de DPO Responsabil cu protectia datelor conform prevederilor legislative si a codului COR 242231 fiind realizat și transmis într-un limbaj accesibil, cu aplicații practice, oferit prin Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect fondat de Fundația EUROLINK - Casa Europei în parteneriat cu Academia Română.Nu rata, Inscrie-te acum la Curs DPO ONLINE din Campulung moldovenesc
 


De ce să urmați Cursul DPO Campulung moldovenesc?

 • Instruirea cursanțilior în vederea însușirii prevederilor Regulamentului EU 2016/679 - GDPR
 • Pregătirea persoanelor interesate în vederea ocupării sau desemnării în funcția de DPO - Responsabil cu protecția datelor conform prevederilor codului COR 242231
 • Realizarea unui stadiu de pregătirea continuă și creșterea nivelului de expertiză a responsabilului cu protectia datelor aflati în exercițiul funcțiunii
 • Suportul de Curs DPO are peste 200 de pagini, si prezinta FOARTE MULTE EXEMPLE practice, Formulare, Registre si Documente Editabile, peste 100 de infografice, etc
Organizatorii cursului se concentrează în principal pe transmiterea de informații și cunoștințe strict necesare și într-o formă pe înțelesul tuturor, cu privire la abordarea, alinierea și implementarea Regulamentului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR). Activitățile practice incluse în cadrul cursului sunt de natură să sprijine în mod direct activitatea ulterioară a instituției în conformitate cu prevederile GDPR.
Un curs serios, similar de formare a unui DPO implică prezența dvs. fizică în locația formatorului pentru o perioadă de 2 sau 3 zile și în afara costurilor de specializare de cca. 2.000-4.000 lei, implică și costuri de deplasare, diurnă, cazare de minim 1200 lei.
Alegând Cursul DPO oferit de Catedra ”Jean Bart”, puteți practic în doar câteva ore să obțineți online certificarea ca DPO și cu costuri mult reduse, FĂRĂ A FACE RABAT DE LA CALITATE, beneficiind și de un avantaj client în valoare de 1.000 lei, constând în Kitul GPDR pt. DPO (basic).

Vă oferim o listă de motive pentru care trebuie să alegeți să urmați acest curs DPO

 • Veți putea activa ca DPO în cadrul oricărei companii, ca DPO Externalizat
 • Veți putea presta o meserie de viitor pentru care în prezent nu există concurență
 • Obtineți un certificat de absolvire a cursurilor de DPO
 • După evaluarea finală veți primi Certificatul de absolvire care atestă faptul că detineți cunoștințele necesare și puteți ocupă funcția de DPO
 • Vă puneți la punct cu legislația și normele de aplicare a GDPR
 • Beneficiați de programa de studiu detaliată și structurată tematic, având la dispoziției suficient timp (6 luni) pentru a parcurge faza de evaluare, dar și pentru a descărca actualizări și documente noi încărcate în platformă
 • Veți putea securiza și proteja interesele companiei contractate sau în cadrul căreia lucrați
 • Cursul NU reprezinta Regulamentul reinterpretat (ca alte cursuri de 500 lei), este un material bine documentat de peste 200 pagini, ce abundă în exemple și situatii practice pentru a vă ajuta să întelegeți ce aveți de făcut în activitatea de DPO.
 • Un alt plus major îl constituie faptul că acest Curs se desfășoară doar ONLINE, atunci când aveți timp, oriunde v-ați afla, putând fi parcurs în ritmul dorit (fără limită de timp), de pe orice/oricâte dispozitive și în plus, timp de 6 luni aveți acces gratuit la actualizări.
 • Secțiunea de PRACTICĂ din acest Curs DPO este realizată prin parcurgerea documentației oferită gratuit prin Kitul GDPR pt. DPO, ce cuprinde documente editabile precompletate și modele de documente necesare pentru implementarea cerințelor GDPR în organizația dvs.


Nu rata, Inscrie-te acum la Curs DPO ONLINE din Campulung moldovenesc
 

GRATUIT KIT GDPR pt DPO (ver. Basic)

Atașat Cursului DPO veți regăsi un Toolkit GDPR pt DPO (versiunea basic) reprezentat de documentele necesare (editabile și personabilizabile) pentru activitatea de DPO:
 • numeroase registre și documente practice oferite în format editabil pentru desfășurarea activității de DPO
 • exemple de politici de confidențialitate
 • exemple de proceduri de lucru
 • exemple și interpretări practice ale regulamentului GDPR
 • scheme logice decizionale
 • peste 100 de infografice reprezentative
 • formulare oficiale
 • colecție legislativă de specialitate din domeniul Protecției DatelorNu rata, Inscrie-te acum la Curs DPO ONLINE din Campulung moldovenesc
 Certificare finală în cadrul cursului DPO Campulung moldovenesc

Cursul DPO oferit de inițiatori și lansat cu sprijinul direct al Academiei Române și al ANSPDCP - Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal se prezintă ca un curs inter-disciplinar și preponderent practic ce se încadrează în recomandarea Comisiei Europene pentru ”long life learning education” - învățare continuă pe tot parcursul vieții. În acest sens, menționăm că însăși Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD) a fost creată în parteneriat cu Academia Română, în anul 2012, şi cu amabilul sprijin în favoarea internaționalizării noilor abordări educaționale din partea Ministerului Educației și Cercetării și că Fundația EUROLINK-Casa Europei, care a inițiat-o, este și Membră a Rețelei European Network for Education and Training (Germania).


La final, în urma unei evaluări finale care se realizeaza online, absolvenții cursului DPO primesc Certificatul de Absolvire (nu diploma de participare), eliberat în co-tutelă de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect fondat în parteneriat cu Academia Română (anul 2012), Departamentul de Formare și Consiliere al Asociației CLDR România, membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (Viena), precum și cu suportul tehnic și logistic al Euro Market Solutions.

Până în prezent, peste 750 de persoane din sectorul privat si public au absolvit deja cursurile Catedrei Internationale Onorifice Jean Bart în diverse centre universitare din țară și îșî desfășoară activitatea pe baza competențelor dobândite prin urmarea acestor cursuri.

Durata Cursurilor de formare DPO Campulung moldovenesc

Cursul se desfășoară în sistem ONLINE, iar accesul la platforma este 24/24 timp de 6 LUNI!
Participanților li se pune la dispoziție un cont de acces la suportul de curs DPO, imediat ce va fi activat contul in platforma de e-learning.
Cursurile se pot parcurge sau descărca efectiv atunci când aveți disponibilitate, chiar dacă sunteți în Campulung moldovenesc sau în altă parte, chiar daca este o sărbătoare legală sau dacă este noapte. După ce ați parcurs materia pusă la dispoziție de organizatorii cursului de formare DPO, ce conține peste 200 de pagini, puteți completa formularul de evaluare.
Dacă nu ați răspuns corect la minim 7 întrebări, nu este o problemă, puteți completa formularul de maxim 3 ori.
Chiar dacă ați depășit faza de evaluare, TOT mai aveți acces la platformă și materialele NOI pe care le vom încărca pe platformă.
Astfel, puteti urma cursul DPO într-un interval cuprins între 2 zile și 6 luni, în functie de timpul dvs. alocat cursului și puterea de absorție.

Nu rata, Inscrie-te acum la Curs DPO ONLINE din Campulung moldovenesc
 Cui se adreseaza cursul DPO Campulung moldovenesc?

Cursurile de DPO Campulung moldovenesc Ofiter Date Personale se adreseaza atât celor care doresc să se FORMEZE cât și persoanelor care doresc SĂ CUNOASCĂ ÎN PROFUNZIME rolul, responsabilitățile și implicările acestei noi poziții
Recomandăm ca aceste cursuri să fie urmate de următoarele categorii de persoane:
 • Persoanele care doresc să activeze și să profeseze ca DPO - Ofițer pentru Protecția Datelor
 • Managerilor seniori responsabili cu protecția datelor personale în cadrul intreprinderilor
 • Manageri de proiect, consultanți ce doresc să își asigure o baza pentru sustinerea organizației în implementarea și alinierea la GDPR
 • Persoanelor responsabile cu managementul riscurilor
 • Membrilor securității informației, a managementului incidentelor și echipei de continuitate a afacerii
 • Expertilor de conformitate și expertilor tehnici ce își doresc să se pregătească ca DPO
 • Consilierilor în securitatea datelor personale
 • Persoanelor însărcinate cu gestionarea resurselor umane, inclusiv gestionarea datelor personale ce țin de departamentul resurselor umane
 • Companii de IT ce doresc să funizeze software și soluții care să sprijine implementarea normelor GDPR
 • Persoana desemnată ca OPERATOR în cadrul companiei/instituției dvs.

Plata în rate fără dobândă

Acum puteți achita Toolkitul cu plata cu cardul de cumparaturi în 3, 6, 12 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de cardul dvs.

Pentru a achițiționa cu plata în rate fără dobânda trebuie să comandați Toolkitul GDPR pt. DPO prin platforma eMAG.ro - click în imaginea alăturată

Plata in rate fara dobanda pentru Toolkit GDPR pt DPO

Comandați Curs DPO prin SCIAP

Comanda ferma se poate realiza prin platforma națională de achiziții publice SCIAP, iar plata se va efectua in contul din Trezorerie

Nr-Referință Toolkit-GDPR-pt-DPO 481700000-0 - Euro market Solutions srl
Achizitie Toolkit DPO prin SCIAP pentru Institutii Publice


Baza legală pentru noua pozițe DPO conform GDRP

Regulamentul 679/2016 al UE (GDPR) - impune tuturor instituțiilor și organizațiilor să desemneze un DPO - Ofițer / Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal (DPO – Data Protection Officer - Ofițer Protecția Datelor) dacă sunt întrunite anumite condiții.

Baza legală a GDPR - Art. 37 alin. (5) - prevede că DPO „este desemnat pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile în domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de a îndeplini sarcinile unui DPO”. Nivelul necesar al cunoștințelor de specialitate va fi stabilit strict în funcție de operațiunile de prelucrare a datelor efectuate și de nivelul de protecție impus pentru datele cu caracter personal prelucrate (Preambul 97).

Atenție: Amenzi colosale! Asigurați-vă că sunteți pregătiți și aliniați la GDPR pentru a nu fi pasibili de amenzi, deoarece acestea sunt uriașe, de 20 de MILIOANE de euro sau 4% din cifra de afaceri globală anuală.

Nu știți cum să mappați, înregistrați sau să cartografiați datele personale? Suportul de curs pune la dispoziția cursanților documentele necesare pentru cartografierea datelor personale atât în calitate de colector cât și ca procesator.

Nu înțelegeți rolul și pozția DPO într-o organizație și relația cu terții si autoritatea În cadrul suportului de curs se regăsește o organigramă detaliată și reprezentativă a Ofițerului pentru protecția datelor.

Cum contestați și cum evitați deciziile de sancționare din partea Autorității de supraveghere! Considerați nedreaptă sau exagerată decizia Autorității de Supraveghere? Ați fost sancționat cu o amendă uriașă? În suportul de curs vă prezentăm căile de atac legale, naționale si europene.


Nu rata, Inscrie-te acum la Curs DPO ONLINE din Campulung moldovenesc
  
Recomandam Cursurile DPO Campulung moldovenesc pentru toate persoanele care intra in contact cu datele personale
 Oferta limitata - Curs DPO Campulung moldovenesc redus pentru o scurta perioada de timp! Va invitam sa va formari un DPO Responsabil cu protectia datelor si sa urmati Curs DPO Campulung moldovenesc organizat de Catedra Internationala Onorifica Jean Bart proiect realizat impreuna cu Academia ROmana in 2012 - Peste 750 de cursanti absolventi
La lansarea Cursului DPO, reprezentanta Autorității de reglementare - ANSPDCP a punctat faptul că desemnarea unui responsabil cu securitatea datelor cu caracter personal este obligatorie în sectorul public și recomandată în sectorul privat. "Desemnarea unui responsabilul cu protecția datelor este obligatorie în sectorul public, tuturor operatorilor, dar și persoanelor împuternicite." a explicat Oana Luisa Dumitru - Agerpres despre Cursurile DPO

Detalii despre Kit Politici GDPR Toolkit Politici GDPR
Detalii despre Kit Implementare GDPR Toolkit Documente GDPR
Detalii despre Kit GDPR DPO Un Toolkit pentru activitatea DPOului
Detalii despre Curs Formare DPO conform GDPR
Detalii despre Curs Initiare in GDPR
Detalii despre Kitul de Registre Obligatorii pentru conformitate la GDPR
Oferim Certificare pentru cei ce se formeaza ca DPO in cadrul Cursul DPO Campulung moldovenesc Ofiter Protectie date personale prin Catredra Onorifica Interantionala Jean Bart, Eurolink, Asociatia CLDR

Recomandam persoanelor care utilizeaza datele personale din companie sa urmeze Cursurile DPO Campulung moldovenesc Ofiter Protectie date personale organizat de Catredra Interantionala Jean Bart, Eurolink, Asociatia CLDR
Recomandam persoanelor care utilizeaza datele personale din companie sa urmeze Cursurile DPO Campulung moldovenesc Ofiter Protectie date personale organizat de Catredra Interantionala Jean Bart, Eurolink, Asociatia CLDR

Noutăți despre GDPR & Cursurile DPO Campulung moldovenesc

AGERPRES: Ce trebuie să ştie instituţiile publice, dar şi companiile private, referitor la Ofiţerul pentru Protecţia Datelor (DPO)?
Sever Avram: Având în vedere că Regulamentul UE 679/2016 se aplică de o lună de zile, considerăm că atât companiile private cât şi instituţiile publice trebuie să aibă deja numit un DPO, să îşi informeze personalul care intră în contact cu datele personale despre implicaţiile, restricţiile şi sancţiunile prevăzute de GDPR şi cel mai important, să îşi optimizeze modul de lucru, astfel încât organizaţia să respecte nivelul de conformitate la Regulament. Conform Legii 129/15.06.2018, Autoritatea de Supraveghere îşi va lărgi echipa de inspectori la 85, care vor soluţiona sesizările primite, dar care se vor putea sesiza din oficiu şi realiza controale inopinate, având posibilitatea de a aplica amenzi de până la 300.000 de euro.

De altfel, în ultima lună Autoritatea a sancţionat o serie din operatori de telefonie care nu au respectat prevederile GDPR şi s-a constatat că au încălcat drepturile persoanelor private şi că ar fi încercat să le ''influenţeze'' pentru obţinerea consimţământului în vederea comunicării de mesaje în scop de marketing. Evident, ulterior, organismele de justiţie vor avea ultimul cuvânt de spus în cazuri controversate.
AS - autor: Daniel Badea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Gabriela Badea

Detalii: INTERVIU Avram (CLDR România): Nu s-a înţeles că GDPR nu constituie doar o problemă juridică, ci şi o chestiune de responsabilitate

Probleme la zi: Protecția datelor cu caracter personal
Azi la RRA:13.20 PROBLEME LA ZI. Aplicarea începand cu 25 mai 2018 a GDPR. Cum si ce date cu caracter personal se prelucrează şi se protejează.
Invitaţi în studio: Cristian Driga – expert Cert-Ro, Sever Avram – preşedinte executiv Asociaţia Comunităţilor Locale Riverane Dunării şi, prin telefon, Luiza Dumitru – şef birou Relaţii Internaţionale Autoritatea Natională pentru Supravegherea şi Protectia Datelor cu Caracter Personal şi Sorin Mierlea – preşedinte Asociatia Natională pentru Protectia Consumatorilor.
Producător Magda Zăvoianu. Realizator Pavel Ionescu

Detalii: Radio Romania Actualitati - Sever Avram – preşedinte executiv Asociaţia Comunităţilor Locale Riverane Dunării şi, prin telefon, Luiza Dumitru – şef birou Relaţii Internaţionale ANSPDCP

INTERVIU/Sever Avram (CLDR România): Respectarea Regulamentului General privind Protecţia Datelor nu ar trebui să panicheze pe nimeni AGERPRES: Există riscul ca anumite companii sau instituţii colectoare de date cu caracter personal să aibă probleme majore din cauza amenzilor prevăzute în GDPR? Sever Avram: În situaţia în care vor adopta şi urma proceduri logice şi stricte, respectarea GDPR nu ar fi cazul să panicheze pe nimeni. Dimpotrivă, mai ales în contextul unor posibile atacuri informatice, defecţiuni tehnice sau preluării de ştiri alarmiste sau false o judicioasă implementare a GDPR ar ajuta companiile, autorităţile sau instituţiile publice să lucreze cu un randament mult mai ridicat, cu un grad de risc mult redus şi în condiţii sporite de siguranţă, atât pentru angajaţi, cât şi pentru clienţi şi/sau beneficiarii serviciilor publice.

Detalii: Agerpres.ro Inverviu cu dl. prof. Sever Avram

Doar în urma unei pre-evaluări interne, care poate fi externalizată de către o Primărie unei forme de profil, se va putea decide în mod riguros numărul de persoane care vor face parte din structura aferentă ofiţerului DPO, în funcţie de numărul de instituţii coordonate sau subordonate, de mărimea fluxului de date personale, de filialele sau punctele de lucru arondate etc.

Detalii: BizLawyer.ro despre Curs DPO Campulung moldovenesc

Cum întâmpină companiile private aplicarea GDPR?
Sever Avram: Faţă de mediul public instituţional, în sfera companiilor private se observă o conştientizare şi intenţia de aliniere la prevederile noului regulament, chiar dacă acest lucru nu s-a întâmplat din luna mai 2016 de când a fost adoptat Regulamentul de Parlamentul European şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, lăsându-se pe ultima sută de metri şi anume la momentul aplicării sale, 25 mai 2018. Da, din discuţiile purtate cu colaboratorii de la Iaşi, se pare că atât companiile mici, cât şi cele mijlocii au început să se intereseze şi să demareze procesele necesare de conformare la GDPR, chiar dacă sunt firme de talie mică, cu 2-3 angajaţi sau care au peste 50 sau 200 de angajaţi. O bună parte a reuşit să depăşească sintagma 'Doar nu mă va controla chiar pe mine!' şi au decis să nu îşi asume riscuri care ar putea să le aducă falimentul, dispariţia lor sau amenzi uriaşe, doar pentru că cineva ar putea interpreta anumite lucruri într-un fel sau altul. Au desemnat persoane care vor ocupa poziţia de DPO

Detalii: Investingromania.com despre Curs DPO Campulung moldovenesc

Conform Regulamentului UE 2016/679 Art. 37 alin (1) lit. a), autorităţile sau organismele publice trebuie să aibă desemnat un DPO Responsabil cu protecţia datelor personale.

Detalii: BZV.ro despre Curs DPO Campulung moldovenesc

Conform iniţiatorilor programului, cursurile de instruire, perfecţionare, responsabilizare şi analiză pentru certificarea personalului afectat în calitate de Data Protection Officer (DPO) sunt realizate şi transmise într-un limbaj accesibil, cu aplicaţii practice, oferite prin CIO-SUERD.
Proiectul vizează, de asemenea, modalitatea de aliniere la prevederile articolelor 37 - 39 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (General Data Protection Regulation - GDPR), cu privire la obligaţia formării de bază a angajaţilor care utilizează date personale şi obligaţia de desemnare de către companii şi instituţii a unui DPO.

Detalii: Agerpres.ro despre Curs DPO Campulung moldovenesc

Conform iniţiatorilor programului, cursurile de instruire, perfecţionare, responsabilizare şi analiză pentru certificarea personalului afectat în calitate de Data Protection Officer (DPO) sunt realizate şi transmise într-un limbaj accesibil, cu aplicaţii practice, oferite prin CIO-SUERD.
Pentru o mai bună abordare și o înțelegere mai aprofundată a materiei incluse în cursul DPO precizăm faptul ca s-a luat în considerarea un nivel de start de începător pentru modul de prezentare a informației iar aceasta a fost însoțită de exemple practice, modele și documente exemplificative (editabile) care acopera majoritatea documentelor necesare desfasurarii activitatii DPO Ofiterului pentru Protectia Datelor Personale.

Detalii: Comunicatedepresa.net despre Curs DPO Campulung moldovenesc

Reprezentanta Autorităţii de reglementare a punctat faptul că desemnarea unui responsabil cu securitatea datelor cu caracter personal este obligatorie în sectorul public şi recomandată în sectorul privat.
"Desemnarea unui responsabilul cu protecţia datelor este obligatorie în sectorul public, tuturor operatorilor, dar şi persoanelor împuternicite." a explicat Oana Luisa Dumitru.

Detalii: RomaniaLibera.ro despre Curs DPO Campulung moldovenesc

Trainerii au lucrat de-a lungul timpului cu oamenii și cu probleme legate de protecția datelor cu caracter personal în situații precum: evaluarea impactului pierderii confidențialității (DPIA – Data Privacy Impact Assessment), transfer internațional de date, managementul riscului informațional (identificare, analiza, evaluare și tartare a riscurilor) conform cu standardele ISO, implementarea unor politici de protecție a datelor cu caracter personal, monitorizarea angajaților etc.

Detalii: CLDR.ro despre Curs DPO Campulung moldovenesc

Trainerii au lucrat de-a lungul timpului cu oamenii și cu probleme legate de protecția datelor cu caracter personal în situații precum: evaluarea impactului pierderii confidențialității (DPIA – Data Privacy Impact Assessment), transfer internațional de date, managementul riscului informațional (identificare, analiza, evaluare și tartare a riscurilor) conform cu standardele ISO, implementarea unor politici de protecție a datelor cu caracter personal, monitorizarea angajaților etc.

Detalii: CLDR.ro despre Curs DPO Campulung moldovenesc

Participanţii primesc, în urma unei evaluări finale, Certificatul de Absolvire cu anexa detaliată a modulelor şi modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internaţională Onorifică „Jean Bart”, precum şi suportul tehnic şi logistic al Euro Market Solutions. Prin participarea la acest curs, organizaţiile pot demonstra conformitatea cu articolul 37-39 din Regulamentul GDPR cu privire la obligaţia formării de bază a angajaţilor care utilizează date personale şi obligaţia desemnării unui DPO Ofiţer Protecţia Datelor.

Detalii: ZiarulFaclia.ro despre Curs DPO Campulung moldovenesc

Organizatiile din Romania pot aplica, de luni, la programul de formare a personalului pentru Ofiter de Protectia Datelor
Conform iniţiatorilor programului, cursurile de instruire, perfecţionare, responsabilizare şi analiză pentru certificarea personalului afectat în calitate de Data Protection Officer (DPO) sunt realizate şi transmise într-un limbaj accesibil, cu aplicaţii practice, oferite prin CIO-SUERD.

Detalii: Cluj-AM.ro despre Curs DPO Campulung moldovenesc

În data de 16 Februarie 2018, a avut loc lansarea oficială a Cursului DPO la Biblioteca Academiei Române și s-a bucurat de sustinerea și prezenta dnei Oana Luisa Dumitru, şef Birou Relaţii Internaţionale în Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), dl Ion VACIU – Președintele Consiliului Consultativ IT&C, Dr Cornel LEPĂDATU – Directorul Bibliotecii Academiei Române, Dna Carmen DOBRE – Biroul de Presă al Academiei Române, Prof. Gheorghe DUDA – Vicepreședinte RENAR/CLDR, Dl Sandu ZAMFIRESCU – KM Specialist – Asociația CLDR, Prof. Sever AVRAM – Coordonator General CIO-SUERD

Detalii: Agerpres.ro despre Lansare Curs DPO Campulung moldovenesc

Nu rata, Inscrie-te acum la Curs DPO ONLINE din Campulung moldovenesc
 


Stiri GDPR

GDPR ne strica sarbatorile de Craciun?

Acum GDPR ne pune la o nouă încercare: Cum respectăm GDPR și nu ne stricăm sărbătorile de Crăciun și Anul nou? După multe situații incomode cu care ne-am confruntat pentru conform...


Am desemnat un DPO, acum ce facem?

Multe organizații au desemnat un DPO Responsabil cu protectia datelor personale și au rămas în acel stadiu, sau, o parte dintre acestea, au trimis persoana să urmeze un curs simplu pent...


Cum se aplica GDPR in Romania

Celebrul Regulament European 679/2016 (GDPR) care reglemenetează protecția datelor cu caracter personal, a fost adoptat pentru a reprezenta un instrument legislativ care să forțeze medi...


Au inceput controalele de conformitate la GDPR

Conform Regulamentului European 679/2016 – GDPR se solicită fiecărei organizatii care procesează date cu caracter personal, să fie responsabile și să își demonstreze gradul de con...


Incalcarea dreptului la intimitate a chiriasului prin GDPR

Un chiriaș s-a plâns că propietarul a pus numele său pe eticheta soneriei propietății (n.r.: de la apartament/casă), fapt ce i-ar încălca drpeturile sale la viață privată, intimi...


Demisia șefei ANSPDCP

Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dan Barna, consideră că şefa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Ancuţa Gianina Opre,...


Amenzi și măsuri corective aplicate de ANSPDCP pentru nerespectarea și neconformitatea la GDPR

În prima parte a anului 2018, în baza legii 677/2001 și ulterior a Regulamentului General Pentru Protecția Datelor Personale – GDPR și a Legii 190/2018 de aplicare a GDPR în România...


Angajat dintr-un service auto condamnat la șase luni de închisoare cu executare, pentru utilizarea datelor personale ilegal și nerespectare GDPR

Un angajat care activa în industria auto, mai exact lucra într-un service auto, a fost condamnat la șase luni de închisoare cu executare pentru că a încălcat regimul datelor cu cara...


OFICIAL: Clarificări referitoare la sesizarea primită de ANSPDCP în cazul Rise Project

Având în vedere informațiile și articolele apărute în spațiul public referitoare la sesizarea primită de ANSPDCP în cazul Rise Project, precizăm următoarele: Ca urmare a sesiză...


Șefa ANSPDCP nu pricepe legislația: a înțeles „sau” din legea privind GDPR ca „și”, apoi a năvălit peste Rise Project

NSPDCP a emis niște așa zise clarificări referitoare la sesizarea primită de ANSPDCP în cazul Rise Project. Astfel suspecta de corupție Ancuța Opre susține că : „În ceea ce prive...Prezentare Generala a Cursului DPO Campulung moldovenesc conform GDPR

Regulamentul General de Protecție a Datelor Personale (GDPR) va intra în vigoare la data de 25.05.2018. Implementarea GDPR va fi o adevărată provocare pentru toate instituțiile și organizațiile din sectorul public și din mediul privat care vor trebui să fie pregătite în a asigura conformitatea cu legislația destul de complicată din domeniul prelucrării și protecției prelucrării datelor personale. Amenzile pentru neconfrmitate prevede amenzi care pot ajunge până la 4% din cifra de afaceri globală sau echivalentul a 20 mil. EUR.

Adoptarea GDPR și înființarea DPO sunt parte a legislației adoptate și de România, prevăzând pentru cei care se vor ocupa de acest domeniu să dețină și să demonstreze anumite capacități și abilități care pot fi acumulate și dovedite în mod indirect prin frecventarea unor cursuri de training.

Cursul DPO oferit de inițiatori și lansat cu sprijinul direct al Academiei Române și al ANSPDCP - Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal se prezintă ca un curs inter-disciplinar și preponderent practic ce se încadrează în recomandarea Comisiei Europene pentru ”long life learning education” - învățare continuă pe tot parcursul vieții. În acest sens, menționăm că însăși Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD) a fost creată în parteneriat cu Academia Română, în anul 2012, şi cu amabilul sprijin în favoarea internaționalizării noilor abordări educaționale din partea Ministerului Educației și Cercetării și că Fundația EUROLINK-Casa Europei, care a inițiat-o, este și Membră a Rețelei European Network for Education and Training (Germania).

Întru-cât aplicarea strictă implică, până cel târziu în luna mai 2018, nu doar operațiuni tehnice și logistice interne pentru evitarea unor posibile sancțiuni sau litigii, ci și o reorganizare managerială și a fluxurilor de informații și date, experții în materie recomandă ca organizațiile din sectorul public și mediul privat să pună accent pe această oportunitate ce permite și respectarea prevederilor legate de concurența loială și transparentă dintre firme, componentă ce se află în supravegherea conexă a Consiliului Concurenței.

Orice companie/instituție care solicită cardul de identitate, adeverință de la medic, face un contract cu datele unui cetățean, are un site unde acesta își face un cont și foarte multe alte situații, trebuie să aibă desemnat acest DPO și cel mai important trebuie să aibă proceduri și mijloace prin care să poată să asigure drepturile cetățenilor: să le furnizeze un raport cu privire la data, scopul și valabilitatea pentru care a fost obținut, un consimțământ de colectare și/sau prelucrare a datelor, să poată să îl șteargă din evidențele sale. Trebuie minimizate datele colectate și afișate - în cazul când legea obligă să fie facute publice anumte informații (anunțuri, datorinici, căsătorii, etc).

Cursul DPO se desfășoara online, are o structură de 6 module, condensată pe durata de la două zile, dar poate fi urmat pe o perioadă de până la 6 luni, incluzând evaluarea online a asimilării cunoștințelor. La finalul cursului, participanții vor primi un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE (nu diplomă de participare) care certifică dobândirea competențelor de DPO, în conformitate cu GDPR

După evaluarea finală, cursantul va primi Certificatul de absolvire și anexa curiculara prin care demonstrează dobândirea cunoștintelor de specialitate conform prevederilor legislative si a codului COR 242231.

Prin participarea angajaților la acest curs, instituția/compania va putea demonstra conformitatea cu Articolele 37-39 din Regulamentul GDPR cu privire la obligația Desemnării unui Responsabil de Protecția Datelor și atribuțiile acestuia.

Din lipsa acută de timp a participantilor și pentru a menține costurile cât mai reduse, au fost excluse sesiunile live și astfel nu am mai limitat cursanții la anumite intervale orare, permițându-le sa acceseze și să parcurgă materia conform disponibilității agendei fiecăruia.

În fiecare săptămână (Luni) se organizează grupe noi de cursanți. Aceștia au acces pe platforma online pe o perioadă de 6 luni de zile la Actualizări și Sabloane, Exemple și Modele de Documente practice editabile incluse în suportul de Curs DPO – un set de modele de documentație de bază pentru implementarea și desfășurarea activității de zi de zi a DPO-ului și menținerea Conformității la GDPR, dintre care amintim:
 • Model de plan de conformitate GDPR
 • Modele de formulare de obținere consimțământ
 • Model de anunțare breșe de securitate
 • Liste de verificare (checklist)
 • Scheme logice decizionale
 • Organigrama DPO în organizație
 • Model de politici de securitate
 • Model de procedura de realizare backup
 • Model de Politici de confidențialitate
 • Registrul Operatorului de date - sablon și model de completare
 • Registrul Procesatorului de date - sablon și model de completare
 • Lista documentelor practice atasate o regasiti aici
Pentru o mai bună abordare și o înțelegere mai aprofundată a materiei incluse în cursul DPO precizăm faptul ca s-a luat în considerarea un nivel de start de începător pentru modul de prezentare a informației iar aceasta a fost însoțită de exemple practice, modele și documente exemplificative (editabile) care acopera majoritatea documentelor necesare desfasurarii activitatii DPO Ofiterului pentru Protectia Datelor Personale.

Cursul DPO prezintă un set de facilități pentru anumite categorii de organizații:
 • Instituții publice / Unitățile Administrativ Teritoriale / Consilii Județene - prin Programul de sustinere a UAT-urilor, instituțiile publice, administrațiile publice locale/județene vor beneficia de o reducere de 25%. - mai multe detalii despre acest program la https://www.euromarket.ro/program-sustinere-uat
 • Componenta de asistență de susținere a organizațiilor non-guvernamentale care beneficiază astfel de o reducere specială de 15% din costurile cursului;
 • Pentru companiile private care își vor forma Ofițeri DPO prin acest curs vor beneficia de un voucher de reducere de 10% din valoarea altor servicii de asistență și consiliere și suplimentar dacă se înscriu împreuna cu cel puțin încă 2 persoane juridice, o reducere de 10% pentru fiecare din ei;
 • Pentru persoanele fizice - Oferim 10% comision dacă ne recomandați către alte persoane.
Informații suplimentare pot fi solicitate direct de la Catedra Internațională Onorifică JEAN BART - Secretariatului Tehnic CIO-SUERD la tel./fax: 021.2304997; e-mail: info@houseofeurope.ro

Inscrierile se pot realizat pe site-urile dedicate: www.cursdpo.ro sau www.houseofeurope.ro/SUERD/GDRP.html

Nu rata, Inscrie-te acum la Curs DPO ONLINE din Campulung moldovenesc
 Stirile ProTV: Firmele, obligate să protejeze datele personale ale românilor. Amenzile sunt uriaşe
iLikeIT:
Cum ne putem proteja datele persoanele
Antena1:
Românii, imprudenți cu datele personale
 
 
Curs DPO Campulung moldovenesc
Cursuri DPO Campulung moldovenesc
Cursuri Ofiter protectia datelor Campulung moldovenesc
Curs formare DPO Campulung moldovenesc
Curs acreditate DPO Campulung moldovenesc

Privacy Policy