Catedra Internațională Onorifică Jean Bart (CIO-SUERD) a fost creată în parteneriat cu Academia Română, în anul 2012 Inscrie-te acum la curs
Academia Dunăreană a Inovării Macroregionale platformă educațională, internațională și interdisciplinară
Catedra Internațională Onorifică „Jean BART” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) – reprezintă o platformă pan-europeana flexibilă de formare alternativă, promovare și lobby pro-dunărean.

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD) a fost creată în parteneriat cu Academia Română, în anul 2012, şi cu amabilul sprijin în favoarea internaționalizării noilor abordări educaționale din partea Ministerului Educației și Cercetării și că Fundația EUROLINK-Casa Europei, care a inițiat-o, este și Membră a Rețelei European Network for Education and Training (Germania).

Curs online pentru formarea Ofițerilor și Comisarilor Dunăreni

Va invitam sa participati la cursurile postuniversitare online, de specializare si formare continua oferite de Catedra Internationala Onorifica Jean Bart - realizata impreuna cu Academia Romana in 2012.


Organizatori

 • Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei și fondat în anul 2012 în parteneriat cu Academia Română prin Centrul de Biodiversitate ”Acad. David Davidescu”.
 • Departamentul de Training și Consiliere al Asociației ”Comunitățile Locale Riverane Dunării”(CLDR)

Cursurile se desfășoară online, pe o perioadă de trei luni calendaristice de la momentul înscrierii, prin intermediul unei platforme educaționale, accesibilă oricărui cursant în mod flexibil, incluzând 7 module cu studii de caz și exemple de bune practici. Certificarea se obține în urma unei evaluări finale care constă în completarea online a unui model de cerere de finanțare, în linii sale principale, conform modelului furnizat de organizatori.

Rețeaua Națională a Ofițerilor și Comisarilor Dunăreni

În prezența și cu amabilul sprijin a Înaltului Reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe – Coordonator Național al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, Dl Secretar de Stat Cristian WINZER, în data de 2 noiembrie 2017, vă informăm că Asociația „Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR) – Membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR), a lansat procesul de extindere și dezvoltare al Rețelei Comisarilor Dunăreni în România.

Rolul Comisarilor Județeni, Municipali și Locali Dunăreni devine recunoscut oficial și cu mult mai important pentru ca toate comunitățile din cele 41 de județe și din Capitala României să se inter-conecteze la viitoarea platformă internet a CoDCR și să poată beneficia de serviciile de sprijin privind informarea, consilierea și schimburile de bune practici care sunt în mod curent desfășurate pentru a facilita cooptarea în rețele și proiecte de cooperare teritorială cu dimensiune transfrontalieră și transnațională.

Întrucât intrăm și într-o etapă intensă de pregătire și a preluării, în 2019, a Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România și potențial și a Președinției Strategiei UE pentru Regiunea Dunării și de găzduire a Summitului UE în România, contribuția pe care și-o pot aduce comunitățile la reușita acestor acțiuni devine cu atât mai importantă și se bucură și de sprijinul și recunoașterea unor importante instituții educaționale precum Academia Română, Catedra Internațională Onorifică SUERD „Jean Bart” (CIO-SUERD), Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate, precum și al unor parteneri europeni cu vastă experiență în câștigarea finanțărilor europene, precum URBASOFIA – Laborator de Inovare Urbană, Agenția pentru Patrimoniu Cultural Euromediteranean, Detente Consultants România.

Prin aceste structuri cu reprezentativitate la nivel național și la nivel UE, consiliile județene/municipale/locale vor avea acces la următoarele beneficii și instrumente pe care CoDCR le-a creat sau este pe cale să le operaționalizeze:
 • Acces la resursele Punctului de Contact al Reprezentanței Comune, ca Instituție de Lobby a CoDCR pe lângă instituțiile europene, în special DG REGIO – Comisia Europeană
 • Posibilitatea promovării comunității și proiectelor prin intermediul Platformei Internet de Comunicare și Informații
 • Invitarea și cooptarea în cadrul evenimentelor privind dezvoltarea și implementarea proiectelor comune în cadrul seriei „River Show: democrație, auto-guvernanță și participare cetățenească în cadrul Regiunii UE a Dunării”
 • Oportunitatea primirii de consultanță și expertiză pentru dezvoltarea de proiecte și redactarea cererii de finanțare

Obiectivele Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării sunt transpuse în practică de către Comisarul Șef al Regiunii Dunării, în calitate de principal coordonator executiv al CoDCR, cu sprijinul Secretariatului General și al Biroului Reprezentanței CoDCR pe lângă Uniunea Europeană la Bruxelles. (...)

Comisarul Șef al Regiunii Dunării coordonează activitățile tuturor Comisarilor Locali și Regionali Dunăreni. Acesta cooperează cu delegații instituțiilor partenere și ai instituțiilor cu statut de Observator cu privire la cooperarea dintre aceștia și CoDCR. (...)

Instituțiile membre ale CoDCR [NB: precum este și CLDR] au posibilitatea să deschisă Birouri Locale de Reprezentare ale CoDCR în cadrul sediilor acestora în scopul realizării unei coordonări concrete și eficiente a activităților de ansamblu ale CoDCR, coordonate de către Comisarii Locali sau Regionali Dunăreni.


Module de specializare interdisciplinară

propuse de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
1. Strategia UE pentru Regiunea Dunarii (SUERD) – document cardinal pentru integrarea dezvoltarii Romaniei in context dunarean

(Modul destinat Promotorilor si Facilitatorilor SUERD)
Cadru general, obiective, cai de actiune si perspective.
Noul ciclu de programare si implementare 2014-2020. Surse si posibilitati de finantare europeana / internationala curente si de viitor.

2. Specificul Managementului de Proiect in contextul implementarii SUERD.
(Modul destinat Expertilor SUERD)
Intelegerea cadrului general si prezentarea modalitatilor de negociere si planificare strategica in contextul transpunerii exigentelor capitalului teritorial in regiunea Dunarii.
Domenii prioritare, axe tehnice si intrunirea standardelor unitare de project management.

3. Specificul comunicarii si activitatilor de networking si lobby in context SUERD
(Modul destinat Promotorilor, Facilitatorilor si Expertilor SUERD)
Sensibilizarea decidentilor in raport cu oportunitatile SUERD si cai de compatibilizare a agendelor publice in raport cu grupurile de interese economice si sociale din regiune.
Lobby-ul institutional in context transfrontalier si european, in special din unghiul de vedere al activarii consortiilor si platformelor de actiune SUERD.
Utilizarea Marketingului Social si a instrumentelor Social Media – continut, implicatii si consecinte pentru formarea unei autentice arene transparente de actiune in favoarea dezvoltarii regiunii Dunarii.

4. Gestionarea programelor și implementarea proiectelor INTERREG.
(Modul destinat Expertilor SUERD)
Tehnici de formare a parteneriatelor transnaționale.
Utilizarea modalităților de învățare colaborativă pentru dezvoltarea platformelor în cadrul INTERREG.
Tehnici de peer-learning în scopul împărtășirii cunoașterii acumulate.


Competențe și abilități pentru consultanți

Competențe și abilități pentru consultanți, specialiști și experți INTERREG – SUERD, vizate în cadrul cursului:
 • acordarea sprijinului financiar pentru colaborări și parteneriate pe termen lung;
 • transmiterea experienței prin tehnici de peer-learning și schimburi de cadre de-a lungul Uniunii Europene;
 • furnizarea de consiliere și training prin platformele create sau emergente;
 • transformarea tangibilă a politicilor publice preconizate în acțiuni practice;
 • transferarea politicilor de dezvoltare bottom-up (de jos în sus) în stimulente pentru proiectele la nivel național;
 • împărtășirea de soluții pentru dezvoltare sustenabilă în vederea accelerării progreselor;
 • oferirea de tehnici de dezvoltare organizațională și profesională conform tehnicilor de ”învățare colaborativă”;
 • identificarea căilor de extindere a rețelelor și participării la rețele prin atragerea de noi parteneri, stakeholderi și sponsori la nivel UE;
 • suport pentru crearea unui profil internațional al organizației, prin cooperare cu organizații omologe și instituții UE;
 • modalități de inter-conectare cu inițiativele și platformele economice, sociale și de mediu în vederea entuziasmării comunităților.

Ce cariere sau formări profesionale pot viza absolvenții cursurilor noastre?

În urma participării la cursurile postuniversitare propuse de CIOSUERD, pot fi urmate cu succes următoarele cariere:
 • Business: manageri resurse umane; business manager; corporate trainers; profesioniști în domeniul educației pentru adulți;
 • Cercetare în domeniul educației continue și management educațional, cu acces posibil la Programul ERASMUS Mundus: dezvoltarea cercetării și inovării în domeniul educației superioare, cu accent pe programul ERASMUS și Orizont 2020;
 • Inovare socială: media interactivă și tehnologii educaționale;
 • Competențe vizuale pentru era digitală: cross-media, studii pentru baze de date informatice; știința imaginii; competențe vizuale; managementul colecțiilor digitale; design și realizare de expoziții științifice și culturale, iconografie;
 • Managementul cunoașterii și comunicării: științe cognitive; științele informației și comunicării;
 • Studiul globalizării și migrațiilor: relații industriale și corelarea învățării cu activitățile practice; sănătate și asistență socială; locuire și dezvoltare regională; securitate socială și drepturile omului; religie și comunicare inter-culturală; studii de gen și combaterea decalajelor generaționale
 • E-guvernanță și administrație: structuri tehnologice, sociale și politice în cadrul procesului de guvernanță; management inovativ pentru administrația publică și management IT&C.
 • Politici publice europene și studiul democarației: instituții UE; rolul UE pe plan global; studii despre democrație;

Angajatori principali

Organizații, instituții și companii europene și internaționale angajatoare:
 • Comisia Europeană – departamentele specializate, de exemplu DG REGIO, DG Research – Joint Research Centre (JRC) – Danube Reference Data and Service Infrastructure; DG Regional and Urban Policy
 • Danube-INCO.NET
 • International Commission for the Protection of the Danube (ICPDR) – Viena, Austria
 • Global Water Partnership Central and Eastern Europe – Bratislava, Slovacia
 • Regional Centre for Energy Policy Research (REKK) – Budapesta, Ungaria
 • Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe (REC) – Szentendre, Ungaria
 • World Wide Fund for Nature (WWF), cu sucursale și în România
 • Convenția Carpatică – TRANSGREEN
 • Danube Private University (DPU) – Krems-Stein, Austria
 • Fondul European pentru Investiții Strategice (InnovFin)
 • Fundația ERSTE
 • Centre for European Economic Research (ZEW) – Mannheim, Germania

Pana in prezent, circa 750 de cursanti au absolvit cursurile la distanta si sesiunile intensive de training in diverse universitati/centre universitare ale Romaniei, precum: Arad, Brasov, Bucuresti, Constanta, Craiova, Galati, Oradea, Targoviste, Timisoara s.a.

Chiar si numerosi profesionisti, manageri sau experti originari din Romania, care lucreaza in alte tari din UE sau Canada si Statele Unite, au studiat in cadrul programelor CIO-SUERD, in special cei motivati sa-si completeze formarea profesionala/stiintifica pentru a intelege mai bine si a activa in cadrul proiectelor sau programelor cu finantare europeana, de tipul cooperarii transfrontaliere si transnationale, in special.

Acestia formeaza Reteaua Nationala a Ofiterilor/Comisarilor Dunareni, deja lansata si constituita din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

Inscrie-te acum la Curs online pentru formarea Ofițerilor și Comisarilor DunăreniTaxa de participare Curs online pentru formarea Ofițerilor și Comisarilor Dunăreni

Informații Taxa de participare pentru Cursul Curs online pentru formarea Ofițerilor și Comisarilor Dunăreni este de 750 lei.
Puteți obține consultând materialul informativ prezentat în broșura informativă aici

Inscriere Curs online pentru formarea Ofițerilor și Comisarilor Dunăreni

În prezent sunt deschise sesiunile de înscrieri pentru Cursul Curs online pentru formarea Ofițerilor și Comisarilor Dunăreni. Pentru a vă înscriere apăsați butonul de mai jos: Înscrie-te acum

Comandați Cursul Curs online pentru formarea Ofițerilor și Comisarilor Dunăreni prin SCIAP

Comanda ferma se poate realiza prin platforma națională de achiziții publice SCIAP, iar plata se va efectua în contul din Trezorerie

CPV 481700000-0 Ofertant 31385772 Euro market Solutions srl - partenerul logistic CIOSUERD

Detalii despre Cursul Formare DPO Responsabil cu protectia datelor personale conform Regulamentului European 679/2016
Detalii despre Cursul Ofițerilor și Comisarilor Dunăreni
Detalii despre Cursul Formare a Experților Europeni în Dezvoltare și Inovare Urbană
Detalii despre Cursul de Managementul Bioeconomiei, Inovării și Guvernanței
Detalii despre Cursuri de Inițiere GDPR
Detalii despre Curs Promotor si Expert in Management Desintatie Turistica Ashburn